• 021-66562812

گالری تصاویر

.:گالری تصاویر:.
محصولات شركت نانو سيستم پارس
تعداد تصاویر:10
SPM Device
تعداد تصاویر:6
STM Device
تعداد تصاویر:7
Hyperthermia Device
تعداد تصاویر:4
تصاوير گرفته شده با دستگاه هاي تصويربرداري NATSYCO
تعداد تصاویر:8
حضور شركت در نمايشگاه نانو
تعداد تصاویر:18

ثبت درخواست

تماس با ما